Hooldus ja remont

Soojuspumba hooldus

Seadmete pikema eluea tagamiseks on soovitatav neid regulaarselt hooldada. Meie tehnikud teostavad soojuspumpade, jahutusseadmete ja ventilatsioonisüsteemide hooldust. Oleme registreeritud fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete ja käitlemistoimingute (FOKA) registris, mis annab meile õiguse hooldada üle 3 kg külmaainet sisaldavaid süsteeme.

Soojuspumba remont

Lisaks garantiiremondile teostame tasulist remonti enda ja ka teiste poolt paigaldatud seadmetele. Aastate jooksul on kogunenud palju kogemusi, mille abil lahendame ka kõige keerulisemad tehnilised probleemid. Remondi töötunni maksumus on 49 €, lisandub materjali/varuosa hind ja väljasõit (igakordsel väljasõidul) 49 €. Kaugemad väljasõidud tunnitasu alusel, kuid miinimum on 49 €. Külmaaine maksab 10 € 100 gr.

Soojuspumba defekteerimine, remondikalkulatsioon

Soovi korral koostame kindlustusele akti soojuspumbaga juhtunud kindlustusjuhtumi tarbeks. Akti koostamine koos väljasõiduga maksab 140 €.

Soojuspumpade hooldusest loe lähemalt siit.
Õhk-vesi soojuspumpade hooldusest loe lähemalt siit.
Konditsioneeride hooldusest saab lugeda siit.
Ventilatsiooniagregaatide hooldusest on juttu siin.

Kui Teie seadmed vajavad spetsialisti abi, siis võtke meiega ühendust või täitke kõrval asuv vorm Telli tehnik ja hooldustehnik lepib Teiega aja kokku.

Lühike videokokkuvõte kliimaseadme keemilisest pesust: https://www.youtube.com/watch?v=9IBtWzfav78

 

Viis aastat kodukasutuses olnud soojuspumba siseosa

Viis aastat kodukasutuses olnud soojuspumba siseosa

.

PDF

Sama seade peale soojusvaheti keemilist pesu

Sama seade peale soojusvaheti keemilist pesu

.

PDF