Õhk-vesi soojuspumba hooldus

Õhk-vesi soojuspumba hooldus

Hoolduse käigus puhastatakse suruõhuga välisosa soojusvahetid, kontrollitakse külmaaine lekkeid, mõõdetakse rõhud ja pingutatakse üle elektriühendused. Soojuspumba sisosal puhastatakse kütteringi filtrid, kontrollitakse tarbevee ja küttekandja lekkeid, ülerõhuklappide korrasolekut, paisupaagi vasturõhku. Hooldus kindlustab seadmele pikema eluea ning aitab avastada tekkivaid rikkeid.

Hoolduse maksumus seadmele on alates 91 €. Väljasõidu tasu 49 €. Kaugemal maakonnas asuvate seadmete puhul lisandub kilomeetritasu. Kütmiseks kasutatavad soojuspumbad on soovitatav hooldada enne kütteperioodi algust.